Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Vägledning för upphandling av utförare av plockanalystjänster

I denna vägledning lämnas rekommendationer avseende innehåll i följande delar av ett förfrågningsunderlag för upphandling av utförare av plockanalystjänster:

  • Beskrivning av uppdraget
  • Krav på anbudsgivaren (som mall)
  • Krav på tjänsten (som mall)
  • Utvärdering av anbud


Beskrivning av uppdraget innehåller exempel på uppgifter som anbudsgivaren tillsammans med uppställda krav kan behöva för att lämna anbud.

Krav på anbudsgivaren och krav på tjänsten utgörs av mallar med förslag till text som beskriver en miniminivå för att säkerställa att tillförlitliga resultat från plockanalyserna erhålls. Vid formulering av krav bör risken beaktas för att alltför höga krav resulterar i för få eller inga anbud.

Vägledningen utgör bilaga 10 i Rapport U2013:11 Manual för plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall.

För utvärdering av anbud presenteras förslag till beskrivning av mervärden som vid sidan av priset föreslås beaktas och prissättas vid utvärdering av anbud som har uppfyllt uppställda krav. Utvärderingsmodeller som kan användas beskrivs i Avfall Sverige rapport U2009:21 Utvärderingsmodeller vid upphandling.

Härutöver behöver administrativa föreskrifter samt ett anbudsformulär baserat på uppställda krav på anbudsgivaren och tjänsten tas fram. Avfall Sveriges Mall för upphandling av avfallshämtning (ladda ned via länken till vänster) kan ge inspiration vid framtagande av administrativa föreskrifter och anbudsformulär.

(Uppdaterad 2015-01-16 av Jenny Westin)

Lediga platser

Kretslopp och Vatten, Göteborg, söker utredare för avfallsfrågor.

Läs mer

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se