Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsindex

Avfall Sverige har lanserat en ny indexserie för avfall, A12-serien: Insamling av hushållsavfall, Insamling med specialfordon och Slamtömning. Indextalen tas fram av SCB och redovisas varje månad. Startmånad är januari 2012. 2011 tog Avfall Sverige fram index för behandling genom förbränning, A11:F. Renhållningsindex, R77-serien har upphört. Läs mer om index under rubriken i vänsterspalten.

Avfallsstatistik

Mängden hushållsavfall ökade något under 2013, och uppgick till 4 447 880 ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 461,2 kg hushållsavfall 2013.

Avfall Sverige tar varje år fram statistik över hushållsavfall i Sverige. Uppgifterna hämtas från vårt statistiksystem Avfall Web, där kommuner, kommunala bolag och avfallsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och mängder. Läs mer om svensk avfallsstatistik i publikationen Svensk Avfallshantering 2014 via länken till höger. Diagram och tabeller finns också under Avfallsstatistik i vänsterspalten.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för avfall. Vartannat år rapporterar Naturvårdsverket Sveriges officiella avfallsstatistik till EU. Den innefattar allt avfall, inklusive hushållsavfall. Den senaste statistiken avser avfallsmängden 2012.

Vill du veta hur Sverige ligger till jämfört med andra länder i Europa finns mer information under Europeisk avfallsstatistik. 

Avfall Web

2008 lanserade Avfall Sverige ett nytt webbaserat benchmarking och statistiksystem kallat Avfall Web. Systemet är utvecklat för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering och benchmarking. Genom funktioner som till exempel urval av rapporter och nyckeltal kan användaren själv utvärdera sin verksamhet. Nyckeltalen kan även med fördel användas för att lättare förmedla information om verksamheten till personal, ledning och politiker men även media och andra intresserade. Systemet ska också underlätta insamling och användning av avfallsstatistik.

Branschen har länge efterfrågat enhetliga definitioner, det är vår förhoppning att Avfall Web kan bidra till detta.

Frågor om statistik

För frågor eller synpunkter kontakta Jenny Westin via e-post till jenny.westin@avfallsverige.se

» Direkt till Avfall Web

(Uppdaterat 2014-12-19 av Jenny Westin)

Lediga platser

NSR i Helsingborg söker ekonom.

Ladda ner annonsen

Econova söker Account Manager till region syd.

Ladda ner annonsen