Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till Avfall Web

– ditt redskap för utveckling,
benchmarking och statistik

Din kommun inbjuds att använda ett Internetbaserat verktyg för uppföljning och benchmarking av kommunens avfallshantering under namnet Avfall Web.

VA-verksamheterna har haft ett sådant system i flera år. Fjärrvärmesidan har också introducerat ett liknande system. En rationell hantering av statistiken är en förutsättning för utveckling av verksamheten och en hjälp för att uppnå miljö- och kvalitetsmål. Avfall Web kommer att underlätta rapportering till myndigheter och vid uppföljning av avfallsplanering. På köpet fås också ett unikt underlag för en heltäckande nationell avfallsstatistik.

Kostnadsfritt
Avfall Sverige ställer detta system till kommunernas förfogande helt utan kostnad. Systemet har utvecklats av Sweco Environment som ett projekt inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning.

Två delar
Avfall Web består av två delar – en del för kommunspecifika uppgifter och en del för uppgifter om behandlingsanläggningar inklusive återvinningscentraler (ÅVC). I många fall är det den egna kommunen som också ansvarar för anläggningarna. I annat fall ska alla eller delar av anläggningsuppgifterna lämnas av anläggningsägaren.

Utse administratör
Varje kommun ska utse minst en kommunadministratör för kommundelen i Avfall Web. Administratören fungerar som kontaktperson för Avfall Sverige och har behörighet att lägga upp nya användare. Vill du veta vem som är administratör i din kommun ladda ner listan som finns till höger.

För anläggningsuppgifterna ansvarar på motsvarande sätt en kundadministratör. Om kommunen ansvarar för anläggningarna kan det vara densamme som kommunadministratören. Mer information om hur Avfall Web fungerar finns i manualer som du kan läsa sedan du loggat in i systemet.

För frågor eller synpunkter kontakta Jenny Westin via e-post till jenny.westin@avfallsverige.se

Lediga platser

HEMAB, Härnösand Energi & Miljö AB, söker chef till affärsområde Återvinning.

Läs mer

OX2 i Helsingborg söker en processingenjör till biogasanläggningen.

Läs mer

Örebro kommun söker planerare inom hållbarhet och återanvändning.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker kommunikatör.

Ladda ner annonsen

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, säker arbetsledare till återvinningscentralerna.

Läs mer

KSRR söker kommunikationsansvarig.

Läs mer

KSRR söker även personalansvarig.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se