Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Förvärvsarbetande, omsättning och export

År 2013 förvärsarbetade 16 800 personer inom avfallshantering fördelat på 13 500 män och 3 300 kvinnor. Omsättningen var cirka 35 miljarder kr och exporten uppgick till 4,5 miljarder kr. Hela miljösektorn omsatte 222 miljarder kr och exporterade för 37 miljarder kr. Antalet sysselsatta var totalt knappt 72 000 personer. Avfallshanteringen sysselsätter således en fjärdedel av alla personer inom miljösektorn. Exporten utgör 12 procent av hela miljösektorns export. 

Miljösektorn består av flera olika miljöområden, förutom avfallshantering, bland annat luftutsläppskontroll, avloppshantering, mark och grundvatten, miljökonsult, Utbildning/forskning/övervakning, återvunnet material och förnyelsebara energikällor. 

 

Om statistiken

Statistiken tas fram årligen sedan 2000 av SCB, Statistiska Centralbyrån. De arbetar utifrån Eurostats manual som beskriver vilka miljöområden som arbetsställena ska delas in i. I manualen presenteras följande generella definition av miljösektorn (översatt till svenska):

"Industrin för miljövaror och tjänster består av aktiviteter som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring till vatten, luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, buller och ekosystem. Detta innefattar även renare teknologier samt varor och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning."

SCB har byggt upp en databas över miljöföretag som idag består av drygt 15 000 arbetsställen. Ett företag kan bestå av ett eller flera arbetsställen. I databasen klassificeras varje arbetsställe dels efter dess miljöområde men även utifrån hur stor andel av verksamheten som kan betraktas som miljörelaterad.

(Uppdaterad 2014-06-30 av Jenny Westin)

Lediga platser

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till hemsorteringsbilen.

Läs mer

Telge Nät och Telge Återvinning söker systemadministratör.

Läs mer

Tekniska verken i Linköping söker miljöingenjör för avfallstjänster.

Läs mer