Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsindex för förbränning

Statistiska Centralbyrån (SCB) tar, på uppdrag av Avfall Sverige, fram  Avfallsindex för förbränning, A11:F. Förbränningsindex mäter ändringar i kostnader för avfallshantering på förbränningsanläggningar. Förhoppningen är att detta index mer korrekt ska spegla de verkliga kostnaderna jämfört med till exempel konsumentprisindex, som är vanligt förekommande i denna typ av avtal.

Förbränningsindex kan bland annat användas för att justera priser i avtal rörande förbränning. De flesta kommuner har inga egna förbränningsanläggningar – tjänsten upphandlas och då behövs ofta prisreglering. Så om din kommun eller kommunala bolag är på gång att handla upp tjänsten förbränning av avfall tveka inte att använda Förbränningsindex som prisreglering i förfrågningsunderlaget och därefter i avtalet.

Avfallsindex för förbränning är ett fastbasindex med bastidpunkt januari 2011. Ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten. Avfallsindex tas fram halvårsvis i januari respektive juli.


Nästa publicering sker omkring 25 februari med värden till och med januari 2018. Underlaget till kostnadsbudgeten har samlats in från ett antal avfallsförbränningsanläggningar runt om i landet. De största posterna är Energiförbrukning (28,2 %), Personalkostnader (25,0 %) samt Reparation och underhåll (22,3 %). Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB. Läs mer i metodrapport och metodbeskrivning via länkarna till höger.

(Uppdaterad 2017-09-20 av Jenny Westin)

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se