Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsindex för insamling

Sedan 2012 finns nya avfallsindex, A12-serien, som har ersatt Renhållningsindex, R77, som upphörde 2013. Avfallsindex tas fram av SCB för att garantera objektivitet och trovärdighet. Avfallsindex har januari 2012 som basmånad.

Den 25 april 2016 fastställde SCB indextal i den nya serien för HVO. Index börjar med 100,0 i januari 2016. HVO index säljs som en separat prenumeration av Sveriges Åkeriföretag, se länk till höger.

Avfallsindex 

 

I samtliga indexserier ingår personalkostnader, avskrivning, ränta, fordonsskatt, reparationer, däck och övrigt, men med olika fördelning. Alla serier redovisas både inklusive och exklusive diesel. I högerspalten kan du ladda ned en vägledning till hur man väljer rätt index. 

 • Insamling av hushållsavfall A12:1
  För insamling av traditionellt hushållsavfall med vanliga sopbilar. Typiskt för denna serie är hög andel personalkostnad.
  A12:1MD redovisas inklusive diesel
  A12:1ED redovisas exklusive diesel
 • Insamling med specialfordon A12:2
  Kan användas då insamling sker med specialfordon, exempelvis sopsugsfordon. Typiskt för denna serie är att fordonen är dyra och utgör en större andel av kostnadsmassan än andra serier.
  A12:2MD redovisas inklusive diesel
  A12:2ED redovisas exklusive diesel
 • Slamtömning A12:3
  Serien är framförallt framtagen för att användas i entreprenader för tömning av enskilda avlopp, men kan även användas för annan slamsugning.
  A12:3MD redovisas inklusive diesel
  A12:3ED redovisas exklusive diesel

Prenumeration

Avfall Sverige tillhandahåller varje månad (ej juli) IndexpressAvfall via e-post till de som valt att teckna en prenumeration. Prenumerationen kostar 550 kr per år för Avfall Sveriges medlemmar och 700 kr för övriga. Avfallsindex läggs ut med 3-4 månaders fördröjning på hemsidan. I IndexpressAvfall ingår Avfallsindex (A12), Förbränningsindex (A11:F) och Lastbilsindex (bl.a T08SÅ14 och T16SÅE3). Distribution och administration sköts av Lars Aspholmer AB, men Avfall Sverige skickar ut fakturor. Beställ prenumeration via länken till höger.

Övergång

Har du inte redan växlat över från R77 till nya indexserier är det hög tid. I högerspalten kan du ladda ned en vägledning med rekommendation till hur växling från R77 till A12 kan göras. 

(Uppdaterad 2017-06-08 av Jenny Westin)

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se