Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Avfallsstatistik

Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige uppgick år 2013 till 4 447 880 ton - det är en ökning med 1,1 procent jämfört med 2012. Utslaget per invånare var avfallsmängden 461,2 kg per person. Biologisk återvinning ökade med 6 procent till 711 450 ton, 73,8 kg/person. Energiåtervinningen minskade med 1,5 procent till 2 235 930 ton, 231,8 kg per person. 50,3 procent av hushållsavfallet gick till energiåtervinning 2013. Materialåtervinningen ökade med 3 procent  till 1 467 200 ton, 152,1 kg per person. 33 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning. Deponeringen ökade något till 33 300 ton, vilket motsvarar 0,7 procent av totala behandlingen.

 

(Uppdaterad 2013-06-30 av Jenny Westin)