Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Annat avfall än hushållsavfall

Verksamheter ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som inte är hushållsavfall. De har i vissa fall egna deponier och möjligheter att utnyttja energin ur avfallet i egna förbränningsanläggningar.

Den senaste statistiken avser avfallsmängderna år 2014. Totalt uppkom 167 miljoner ton avfall, varav gruvavfallet utgör nästan 140 miljoner ton, motsvarande 83 procent.

Inom hela EU uppkommer ca 2,5 miljarder ton avfall per år. Sverige står för en relativt stor mängd på grund av gruvavfallet.

Samlade uppgifter om annat avfall än hushållsavfall finns i den officiella statistik Sverige rapporterar till EU via Naturvårdsverket. Statistiken används för att följa upp och utvärdera åtgärder på avfallsområdet, exempelvis vid uppföljning av miljömålen. Statistiken sammanställs enligt EG-direktiv 2150/2002/EC och rapporteras vartannat år.

(Uppdaterad 2016-11-17 av Jenny Westin)

Lediga platser

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se