Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Behandlad mängd hushållsavfall 2014

Nedan visas fördelningen av olika behandlingsmetoder för hushållsavfall 2014 i EU(28) samt Island, Norge och Schweiz.


Behandlingsmetoderna skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Slovenien och Tyskland har den högsta andelen materialåtervinning. Österrike har högsta andelen biologisk behandling, 32 procent, följt av Nederländerna på 27 procent.  I Norge, Estland och Danmark förbränns mer än hälften av hushållsavfallet. Lettland har högst andel deponering (92 procent).

Avfallsmängder 1995-2012

Bilden visar utvecklingen av behandlad mängd hushållsavfall 1995-2012 i EU27 och de nordiska länderna.

 

Sverige, Finland och Norge ligger relativt samlat kring 460-480 kg per invånare. Danmark ligger däremot betydligt högre med 668 kg och Island betydligt lägre med 338 kg per invånare. 

Källa: Eurostat

(Uppdaterat 2016-11-18 av Jenny Westin)

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se