Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Behandlad mängd hushållsavfall

I tabellerna nedan visas uppgifter över behandlad mängd hushållsavfall 2009-2013. Mellan 2012 och 2013 ökade en biologiska återvinningen med 6 procent och materialåtervinningen med 3 procent. Energiåtervinningen minskade med 1,5 procent. Deponeringen ökade något.

 

 

Utvecklingen 1975-2013

Totala mängden hushållsavfall har ökat med 69 procent från 2,6 miljoner ton 1975 till 4,4 miljoner ton 2013. Deponeringen har minskat med 98 procent. Materialåtervinningen har ökat kraftigt från blygsamma nivåer i mitten av 1970-talet.

 

Avfallshanteringen har kontinuerligt rört sig uppåt i avfallstrappan. Idag återvinns 99,3 procent av allt hushållsavfall. 1975 var återvinningen 38 procent, resten 62 procent deponerades.

 

 

Behandlade mängder per län 2013

Diagrammet nedan visar behandlade mängder hushållsavfall per län. Den säger däremot inget om var avfallet uppkommer. Det är inte givet att det egna länet behandlar allt avfall som uppkommer i länet. Flera län saknar till exempel förbränningsanläggningar och deras avfall behandlas i andra län. Om en kommun inte har en egen eller delägd anläggning måste behandlingen upphandlas. Då kan en anläggning i ett annat län vinna upphandlingen.

De län med mest avfall till behandling är storlänen Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Här finns flera stora förbränningsanläggningar. Även Östergötland behandlar mycket hushållsavfall genom förbränning.

De största länen när det gäller biologisk behandlingskapacitet är Skåne (130 000 ton) och Västra Götaland (66 000 ton). Därefter kommer Östergötland (38 000 ton) samt Uppsala och Halland (båda med cirka 35 000 ton).

För deponering toppar Värmland med 4 300 ton följt av Dalarna (4 200 ton) och Västmanland (4 100 ton). Många deponier har avslutats under senare år beroende på strängare miljöregler. Det gör att det blir mer koncentration till större men färre deponier.

 

 

 

Källa: Avfall Web, Avfall Sverige

(Uppdaterat 2013-06-30 av Jenny Westin)