Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Behandlad mängd hushållsavfall

I tabellerna nedan visas uppgifter över behandlad mängd hushållsavfall 2011-2015. Mellan 2014 och 2015 ökade den biologiska återvinningen och materialåtervinningen med vardera 2 procent. Energiåtervinningen ökade med 6 procent.

 

 

Utvecklingen 1994-2015

Totala mängden hushållsavfall har ökat från 3,5 miljoner ton 1994 till 4,7 miljoner ton 2015. Det motsvarar med 34 procent. Deponeringen har minskat kraftigt. Materialåtervinning och biologisk återvinning har ökat kraftigt från blygsamma nivåer i mitten av 1990-talet.

 

Avfallshanteringen har kontinuerligt rört sig uppåt i avfallstrappan. Idag återvinns 99,2 procent av allt hushållsavfall. 1975 var återvinningen 38 procent, resten 62 procent deponerades.

 

 

 

 

Behandlade mängder per län 2014

Diagrammet nedan visar behandlade mängder hushållsavfall per län. Den säger däremot inget om var avfallet uppkommer. Det är inte givet att det egna länet behandlar allt avfall som uppkommer i länet. Flera län saknar till exempel förbränningsanläggningar och deras avfall behandlas i andra län. Om en kommun inte har en egen eller delägd anläggning måste behandlingen upphandlas. Då kan en anläggning i ett annat län vinna upphandlingen.

De län med mest avfall till behandling är storlänen Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Här finns flera stora förbränningsanläggningar. Även Östergötland behandlar mycket hushållsavfall genom förbränning.

De största länen när det gäller biologisk behandlingskapacitet är Skåne (176 000 ton), Västra Götaland (55 000 ton) och Östergötland (43 000 ton).

För deponering ligger Västmanland, Dalarna och Värmland högst med cirka 4 000 ton vardera. Många deponier har avslutats under senare år beroende på strängare miljöregler. Det gör att det blir mer koncentration till större men färre deponier.

 

 

 

Källa: Avfall Web, Avfall Sverige

(Uppdaterat 2016-11-17 av Jenny Westin)

Lediga platser

HEMAB, Härnösand Energi & Miljö AB, söker chef till affärsområde Återvinning.

Läs mer

OX2 i Helsingborg söker en processingenjör till biogasanläggningen.

Läs mer

Örebro kommun söker planerare inom hållbarhet och återanvändning.

Läs mer

NSR i Helsingborg söker kommunikatör.

Ladda ner annonsen

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, säker arbetsledare till återvinningscentralerna.

Läs mer

KSRR söker kommunikationsansvarig.

Läs mer

KSRR söker även personalansvarig.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se