Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Behandlad mängd hushållsavfall

I tabellerna nedan visas uppgifter över behandlad mängd hushållsavfall 2011-2015. Mellan 2014 och 2015 ökade den biologiska återvinningen och materialåtervinningen med vardera 2 procent. Energiåtervinningen ökade med 6 procent.

 

 

Utvecklingen 1994-2015

Totala mängden hushållsavfall har ökat från 3,5 miljoner ton 1994 till 4,7 miljoner ton 2015. Det motsvarar med 34 procent. Deponeringen har minskat kraftigt. Materialåtervinning och biologisk återvinning har ökat kraftigt från blygsamma nivåer i mitten av 1990-talet.

 

Avfallshanteringen har kontinuerligt rört sig uppåt i avfallstrappan. Idag återvinns 99,2 procent av allt hushållsavfall. 1975 var återvinningen 38 procent, resten 62 procent deponerades.

 

 

 

 

Behandlade mängder per län 2014

Diagrammet nedan visar behandlade mängder hushållsavfall per län. Den säger däremot inget om var avfallet uppkommer. Det är inte givet att det egna länet behandlar allt avfall som uppkommer i länet. Flera län saknar till exempel förbränningsanläggningar och deras avfall behandlas i andra län. Om en kommun inte har en egen eller delägd anläggning måste behandlingen upphandlas. Då kan en anläggning i ett annat län vinna upphandlingen.

De län med mest avfall till behandling är storlänen Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Här finns flera stora förbränningsanläggningar. Även Östergötland behandlar mycket hushållsavfall genom förbränning.

De största länen när det gäller biologisk behandlingskapacitet är Skåne (176 000 ton), Västra Götaland (55 000 ton) och Östergötland (43 000 ton).

För deponering ligger Västmanland, Dalarna och Värmland högst med cirka 4 000 ton vardera. Många deponier har avslutats under senare år beroende på strängare miljöregler. Det gör att det blir mer koncentration till större men färre deponier.

 

 

 

Källa: Avfall Web, Avfall Sverige

(Uppdaterat 2016-11-17 av Jenny Westin)

Lediga platser

NSR i Helsingborg söker vikarierande avfallsstrateg.

Ladda ner annonsen

OX2 Bio i Helsingborg söker KAM för substrat och biogödsel.

Läs mer

Upplands Väsbys kommun söker projektledare/ informationsansvarig/ avfallsutvecklare på Kretsloppsenheten.

Läs mer

Tekniska Verken i Kiruna söker miljöingenjör.

Läs mer

SÖRAB söker en platschef till Hagby återvinningsanläggning.

Läs mer

Njudung Energi (Vetlanda och Sävsjö) söker maskinist.

Läs mer

Njudung Energi (Vetlanda och Sävsjö) söker driftingenjör.

Läs mer

Njudung Energi (Vetlanda och Sävsjö) söker projektledare.

Läs mer

–––

GASUM, tidigare Swedish Biogas International, har ett antal lediga tjänster:

Redovisningsekonom till kontoret i Linköping.

Läs mer

Produktionsutvecklare till kontoret i Linköping.

Läs mer

–––

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se

Den här vinjetten kommer ni att möta i många olika sammanhang under 2017. Det är nämligen den samlande symbolen för Avfall Sveriges 70-årsjubileum. I tidningen Avfall och Miljö, i nyhetsbrevet och i många andra sammanhang kommer vi att titta bakåt på vad som hänt inom svensk avfallshantering de gångna 70 åren. Och vi kommer även att försöka oss på en framtidsspaning – vad händer 70 år framåt? Följ oss under året!