Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Behandlad mängd hushållsavfall

I tabellerna nedan visas uppgifter över behandlad mängd hushållsavfall 2012-2016. Mellan 2015 och 2016 ökade den biologiska återvinningen med 4 procent och materialåtervinningen minskade med 2,3 procent. Energiåtervinningen minskade med 0,9 procent.

Klicka på tabellerna för att förstora.

Utvecklingen 1994-2016

Totala mängden hushållsavfall har ökat från 3,5 miljoner ton 1994 till 4,7 miljoner ton 2016. Det motsvarar med 34 procent. Deponeringen har minskat kraftigt. Materialåtervinning och biologisk återvinning har ökat kraftigt från blygsamma nivåer i mitten av 1990-talet.

Avfallshanteringen har kontinuerligt rört sig uppåt i avfallstrappan. Idag återvinns 99,3 procent av allt hushållsavfall. 1975 var återvinningen 38 procent, resten 62 procent deponerades.

 

 

 

 

Behandlade mängder per län 2014

Diagrammet nedan visar behandlade mängder hushållsavfall per län. Den säger däremot inget om var avfallet uppkommer. Det är inte givet att det egna länet behandlar allt avfall som uppkommer i länet. Flera län saknar till exempel förbränningsanläggningar och deras avfall behandlas i andra län. Om en kommun inte har en egen eller delägd anläggning måste behandlingen upphandlas. Då kan en anläggning i ett annat län vinna upphandlingen.

De län med mest avfall till behandling är storlänen Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Här finns flera stora förbränningsanläggningar. Även Östergötland behandlar mycket hushållsavfall genom förbränning.

De största länen när det gäller biologisk behandlingskapacitet är Skåne (176 000 ton), Västra Götaland (55 000 ton) och Östergötland (43 000 ton).

För deponering ligger Västmanland, Dalarna och Värmland högst med cirka 4 000 ton vardera. Många deponier har avslutats under senare år beroende på strängare miljöregler. Det gör att det blir mer koncentration till större men färre deponier.

 

 

 

Källa: Avfall Web, Avfall Sverige

(Uppdaterat 2017-09-04 av Jenny Westin)

Lediga platser

Telge Återvinning söker planeringsingenjör.

Läs mer

Renova i Göteborg söker engagerad arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Åtvidabergs Vatten och Renhållning söker ny VD.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker utvecklingsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr, söker avfallsingenjör till Hushållsavfall.

Läs mer

Renova i Göteborg söker IT-tekniker med fokus på mobila enheter.

Läs mer

Telge Bostäder och Telge Hovsjö söker avfallssamordnare i Södertälje.

Läs mer

Avfallsenheten i Täby söker utredare.

Ladda ner annonsen

Länsstyrelsen i Skåne söker miljöhandläggare inom området gränsöverskridande avfallstransporter.

Ladda ner annonsen

Norrköping Vatten och Avfall söker projektledare som ska samordna byggandet av Sveriges bästa returpunkt.

Läs mer

Naturvårdsverket söker avfallshandläggare med inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner annonsen

Envac söker nya medarbetare till olika tjänster.

Läs mer

Här kan Avfall Sveriges medlemmar annonsera ut sina lediga platser kostnadsfritt. Maila info@avfallsverige.se