Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Djuplodande, förklarande, analyserande

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 20 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att hela 80 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

I varje nummer finns också ett aktuellt tema, affärsnytt och intervju med en av branschens profiler. Vi låter branschföreträdare, politiker och andra nyckelpersoner komma till tals. Vi granskar den svenska avfallshanteringen och blickar också ofta ut, både i Europa och resten av världen.

Låt alla läsa

Vi vill gärna att alla ska få ta del av vad kollegorna runt om i landet gör och vilka lösningar de hittat. Vi vill att beslutsfattarna ska få bra information om vad som händer i branschen och vilka effekter deras beslut får för verksamheten.

Därför gör vi det särskilt förmånligt för er som vill sprida Avfall och Miljö i era organisationer. Läs mer under prenumerationer.

Utgivare

Avfall Sverige

Ansvarig utgivare

Weine Wiqvist

Redaktör

Karin Jönsson
Tel: 040-35 66 17

» Kontakta redaktionen

Redaktionellt material

Signerad artikel står för författarens räkning. Endast om så anges är den att anse som ett ställningstagande från Avfall Sverige.

ISSN

0284-1827. Årgång 30

Utgivningsplan 2016

Nr Utgivning Tema I fokus
1 9/2

Arbetsmiljö

IT

2 5/4

Farligt avfall

Säckar och påsar

3 31/5

Kommunikation

Avfall Sveriges årsmöte

4 27/9

Rätt kompetens

Elmia-mässan

5 15/11

Insamling förpackningar/tidningar

Avfall Sveriges höstmöte

 

Grafisk form och produktion

Wirtén Media

Tryck

Exakta, Malmö.
Avfall och Miljö trycks på Arctic Silk, ett papper som uppfyller miljömässiga krav.

Lediga platser

Telge Återvinning söker renhållningsarbetare till hemsorteringsbilen.

Läs mer