Avfallsterminologi och symboler för hushållsavfall

Avfall Sverige driver ett projekt för ett gemensamt symbolspråk för avfallshantering. Idag finns inget gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Istället har avfallsaktörer i Sverige utvecklat sina egna skyltsystem. Detta har lett till att det idag finns många olika sätt att benämna olika avfallsfraktioner och att utforma sina skyltar på. Olika system på olika ställen gör det svårare för kunderna att göra rätt.

Avfall Sverige driver tillsammans med andra nordiska avfallsorganisationer ett projekt för samnordiska symboler. Under 2017 lanserade Dansk Affaldsforening ett gemensamt frivilligt så kallat piktogramsystem. Det systemet har fungerat bra där och i dag är 89 av Danmarks 98 kommuner anslutna. Systemet kommer nu erbjudas alla kommuner i Norden liksom företag för att kunna ha samma piktogram på produkter och förpackningar i hela Norden. 

Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. 

Avfall Sverige, tillsammans med övriga nordiska organisationer, kommer att äga symbolerna. Vi kommer tillhandahålla digitala original i olika format som är fritt att använda. Varje organisation står själva för tryckkostnader och andra kostnader för att sätta upp skyltarna på återvinningscentraler, förpackningar, sopkärl m.m. Vi återkommer med mer information om var materialet kommer finnas.

 


Skriv ut: