Nyheter

Välj år:
Riksdagshuset

2020-12-22

Pappersproducenterna slipper sitt ansvar

Trots massiv remisskritik ämnar regeringen idag fatta beslut om att upphäva producentansvaret för returpapper. Istället läggs ansvaret för insamling o…

Läs mer
Csm Cirkulaer Strategi 77545D7559

2020-12-21

Cirkulär riktning i framtidens forskning

Den 17 december presenterade regeringen mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition. Via strategisk forskning och innovation ska samhällets…

Läs mer
Möbler

2020-12-21

EU kan få skärpt klimatmål

Senast 2030 ska nettoutsläppen av växthusgaser ha minskat med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Det föreslår EU:s miljöråd inför slutförha…

Läs mer
Take Away

2020-12-16

Så föreslås engångsplasten minska

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyp…

Läs mer

2020-12-15

Energi ur avfall bör ses som grön investering

EU:s taxonomi tar inte hänsyn till de miljövinster som energiåtervinning och biogasproduktion av avfall medför, skriver Avfall Sverige till regeringen…

Läs mer
Textil

2020-12-10

Producentansvar på textil glömmer bort kommunerna

Nu har regeringens utredare presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil. Men ersättning för kommu…

Läs mer