2022-01-12

Stöd för franskt komposteringsförslag

Material märkt som komposterbart ska kunna läggas i den egna komposten, menar franska ministrar. Bra förslag, tycker Avfall Sverige.

Idag kan plastpåsar som är nedbrytbara i industriella komposteringsanläggningar med hög temperatur kallas nedbrytbara eller komposterbara. Det är missvisande, menar de franska förslagställarna, som vill förbjuda sådan märkning. Vidare bör material som verkligen kan brytas ner i en vanlig kompost märkas ”Kasta inte i naturen”. Genom en notifiering söker de EU:s godkännande för en sådan fransk lagstiftning.

Avfall Sverige välkomnar förslagen, särskilt vad gäller plastprodukter och förpackningar. I Sverige har bland annat matavfallspåsar som innehåller plast ställt till problem, då matavfall återvinns till biogas och biogödsel. Eftersom plasten inte bryts ner i behandlingsprocessen riskerar den orsaka problem i anläggningen, och efter rötning sprids den med biogödseln till jordbruksmark.

– Tydlig konsumentinformation är centralt för att kunna öka återvinningen. Att material som måste genomgå en industriell process för brytas ner kan kallas komposterbar är klart vilseledande. Vi hade gärna sett lagstiftning motsvarande den franska i Sverige, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Här hittar du Avfall Sveriges remissvar

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer