50 miljoner för att stoppa avfallsbrott

Regeringen vill satsa 50 miljoner kronor under 2022 för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad tillsyn, ökad gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter.

− Vi måste ta krafttag mot all form av brottslighet. Det är oacceptabelt att det finns rena gangstermetoder inom avfallshanteringen i Sverige. Nu kraftsamlar regeringen mot kriminalitet på miljöns bekostnad, säger Miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Avfall Sverige välkomnar beskedet, i synnerhet målet att stärka samverkan mellan myndigheterna:

– Ökad samverkan är en nyckelfråga för att komma åt den organiserade brottsligheten inom avfallshanteringen och avfallsbranschen bidrar gärna aktivt i det breda myndighetssamarbetet. Vi har under en längre tid sett ökad brottslighet inom avfallssektorn och har förslag på hur detta kan bemötas, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Avfall Sverige har tidigare också efterlyst skärpt tillsyn. 

– Detta är ett bra första steg. En effektiv tillsyn kommer att kräva mycket stöd, även på kommunal nivå vilket vi är oklara över om regeringen räknat med i sin satsning. Det måste också bli möjligt att anlita experthjälp, exempelvis av revisorer – frågan är hur långt 50 miljoner kronor räcker i verkligheten, säger Tony Clark.

De myndigheter som regeringen bedömer behöva ytterligare resurser för att stärka arbetet och samverkan är Länsstyrelserna, Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och Transporstyrelsen. I samverkan mot avfallsbrottsligheten ingår även exempelvis Polismyndigheten.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs Avfall Sveriges kommentar till regeringens PM Ordning och reda på avfallet

Läs Avfall Sveriges rapport 2017:11 Säkerhet på återvinningscentraler


Skriv ut:

Datum