Alla vinner på Allwin

– 100 000 000 ton överskott av mat till ett värde av 2 miljarder konsumeras inte upp varje år i Sverige. Detta vill Allwin motverka genom att distribuera överskottet till där det finns ett underskott, säger Simon Eisner som är initiativtagare till Allwin. Han fick också juryns hederspris när Världsnaturfonden utsåg Årets Miljöhjälte.

Allwin är en av aktiviteterna i ”Europa minskar avfallet”, som pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:
Simon Eisner, Ansvarig Göteborg, mobil +46 (0) 733-767124, simon@remove-this.allwin.remove-this.nu
Fredrik Olovsson, Ansvarig Stockholm, mobil +46 (0) 708-578664, fredrik@remove-this.allwin.remove-this.nu
Jesper Uebel, Ansvarig Malmö och Öresundsregionen, mobil +46 (0) 727-470046, jesper@remove-this.allwin.remove-this.nu
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum