Anta utmaningen - Minska mat- och restavfallet med 25 procent

Avfall Sverige har antagit ett nytt mål: till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015 - kort kallat 25/25-målet. Nu erbjuder vi alla kommunmedlemmar stöd för att ni ska kunna ansluta er till denna gemensamma utmaning. Självklart är det frivilligt, men ju fler som ansluter sig, desto mer avfall kan vi minska.

Syftet med målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallshierarkin.

Arbetet med målet har precis börjat. Vi välkomnar synpunkter, frågor och också önskemål om vilka verktyg eller information som ni behöver.

Vårt nya 25/25-mål är en konkret konsekvens av Avfall Sveriges vision: Det finns inget avfall

Att enas kring ett gemensamt mål kan bidra till att skapa delaktighet kring våra frågor både internt och externt. Genom att Sveriges kommuner tar sig an ett så ambitiöst – men realistiskt – mål, visar vi vilken kraft här finns för att jobba mot ett mer hållbart samhälle. Det stärker den gemensamma rösten i debatten och i påverkansarbetet.

Fakta om 25/25-målet

Målet innebär att den totala mängden mat- och restavfall ska minska med 25 procent per person till 2025, jämfört med 2015 . År 2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt. 25 procent innebär en minskning med i snitt 56 kg och den kvarvarande mängden mat- och restavfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå målet är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. En utökad utsortering av såväl matavfall som förpackningar som ändå uppstår kommer också att behövas.

Här kan du läsa mer och ansluta din kommun (du måste vara inloggad på medlemssidorna för att komma år sidan)

 


Skriv ut:

Datum