Är avfallspolitik en valfråga?

TISDAG 1 JUNI

11.30 Miljö och avfallspolitik – är det en valfråga? Moderator Cecilia Garme, politisk journalist

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (m) och miljöpolitisk talesperson,

Åsa Romson, kommunfullmäktigeledamot Stockholm (mp), riksdagskandidat.

12.30 Sveriges största avfallsutställning, där morgondagens teknik och nya smarta lösningar presenteras, från diskbänken till avancerad behandling

15.00 – 15.45 Vid teknikens frontlinjer. Vad är på gång? Fyra parallella seminarier:

1. Hur drivs framtidens sopbilar?

2. Teknik för bättre insamling av farligt avfall

3. Hög kvantitet och kvalitet i matavfallsinsamlingen

4. Infrastruktur under mark – en växande trend

15.45 Piteås satsningar på förnybar energi - ”Energiska Piteå”

ONSDAG 2 juni

Kommunernas roll i framtidens avfallshantering

09.00 En ny scenarie- och visionsprocess med sikte på 2020

09.10 – 10.00  Hur blev det med avfallshanteringen under 00-talet? Vart är vi på väg?

13.15 – 15.00  Studiebesök - i mån av plats

Alt 1: Energiska Piteå följt av Solander Science Park.

Alt 2: Avfallshanteringen i Piteå –Bredviksbergets avfallsanläggning.

Anmäl ditt deltagande till Anna-Carin Gripwall, 070-6626128 eller  acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Välkommen till Kongresshallen på Pite Havsbad!

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel. 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum