Att göra mer med mindre

Konsumtionen av produkter utgör nästan 50 procent av utsläppen som bidrar till klimatförändringen[1]. Vi måste öka produkters livslängd genom en mer hållbar produktion och konsumtion, produkterna måste kunna återanvändas igen och igen. Och helst igen! Vi måste minska avfallet redan vid källan, vid produktionen av varor.

- Avfall Sverige arbetar med flera projekt inom området förebyggande av avfall. Vi har en vision, ”det finns inget avfall”, vi driver kampanjen Miljönär-vänlig som uppmanar till att laga, låna och återanvända. Dessutom är vi Sveriges nationella samordnare av aktiviteterna under veckan Europa minskar avfallet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

Några exempel på aktiviteter i Sverige under Europa minskar avfallet-veckan:

  • TaGe – ett skåp på alla förskolor i Kristianstad kommun där föräldrar kan lämna kläder som inte längre passar deras barn, och i gengäld hitta nya kläder som andra föräldrar har lämnat.
  • ReTuren, en kvartersnära återvinningscentral i Malmö. En lokal samlingsplats för att stödja upcycling, reparation och återanvändning och stimulera nya former av social interaktion.
  • En Återbruksfest i Falun med aktiviteter som fokuserar på återanvändning: second hand butiker, workshops med aktiviteter för barn och vuxna med hjälp av återvunnet material. En cykelverkstad där besökarna kan få råd om reparationer och mycket mer.

Avfall Sverige driver projektet med stöd av Naturvårdsverket:

- Att förebygga avfall handlar om att tänka giftfritt och resurseffektivt tidigt. Det kan vara redan när en produkt designas eller när en fastighetsägare funderar på att bygga ett nytt hus, säger Sanna Due, handläggare, Naturvårdsverket. Det kan också handla om att stimulera människor och verksamheter att återanvända möbler och kläder.

Europaparlamentet ger i år sitt ”särskilda stöd” till EWWR, ett stöd som bara ett begränsat antal evenemang som uppfyller strikta kriterier får. Det betyder alltså att frågan har prioritet på högsta ort.

Läser mer och se fler projekt på http://www.avfallsverige.se/en/avfallshantering/foerebyggande-av-avfall/europa-minskar-avfallet/aktiviteter-2015/

För mer information kontakta

Åsa Lindskog, rådgivare förebyggande av avfall Avfall Sverige, 070-553 15 45,asa.lindskog@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Sanna Due Sjöström, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 14 32,
Sanna.Due-Sjostrom@remove-this.Naturvardsverket.remove-this.se

[1]http://www.ewwr.eu/search/entry_en/prevention-thematic-days-2015


Skriv ut:

Datum