Även kommuner med matavfallsinsamling kan behöva dispens

Samtliga hushåll behöver troligen tillhandahålls separat matavfallsinsamling 2021 – annars behöver kommunen undantag eller dispens.

Avfall Sverige har för sina kommunala medlemmar sammanställt information och gjort bedömningar angående kravet på separat matavfallsinsamling som träder i kraft 1 januari 2021. Informationen finns tillgänglig på Avfall Sveriges medlemssidor.

Från 2021 ska varje kommun tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushåll. Kravet innebär troligen att samtliga hushåll i kommunen (100 procent) ska tillhandahållas systemet. Att samtliga hushåll erbjuds ett system, till exempel frivillig utsortering med miljöstyrande taxa, bör enligt Avfall Sveriges bedömning uppfylla kravet på separat insamling. 

Om så inte sker behöver kommunen utreda om undantag är tillämpligt. Om det inte är det kan kommunen ansöka om dispens. En dispensansökan ska lämnas in till Naturvårdsverket senast 20 september 2020. Samtidigt som kommunen behöver utreda om förutsättningarna för undantag och dispens föreligger är ändringar av dessa bestämmelser föreslagna. 

 


Skriv ut:

Datum