Avfall som bränsle för el och fjärrvärme - är det riktigt klokt?

”Kommunerna tjänar storkovan på att först ta betalt för att ta hand om soporna och sen sälja fjärrvärmen.

Men vad är egentligen myter och vad är fakta? Vet vi vad vi energiåtervinner? Hämmar energiåtervinningen materialåtervinningen? Är de utländska soporna sopigare än de svenska? Välkommen till ett seminarium där vi reder ut begreppen.

I Sverige arbetar vi enligt EU:s avfallshierarki, dvs i första hand strävar vi efter att minska mängden avfall som uppstår. Det som ändå uppstår återvinns som material eller som energi, för att göra el och fjärrvärme. Avfall som bränsle har blivit allt vanligare och idag "importeras" även avfall för att
energiåtervinnas här. Är det riktigt klokt?

Kom och möt experter från myndigheter, forskningsinstitut och företag och ta del av trender, fakta och forskning kring energiåtervinning ur avfall. Seminariet avslutas med reflektioner från medverkande riksdagsledamöter.

Medverkande:

Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet

Markus Karlsson-Reich, Naturvårdsverket

Göran Andersson, avfallsmäklare/ägare, F.H Bertling AB

Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken i Linköping

Stina Bergström, riksdagsledamot, Miljöpartiet

Johan Hultberg, riksdagsledamot, Moderaterna

Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige

Jessica Cederberg-Wodmar, moderator, JCW Hållbar Kommunikation

Välkomna!

Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige

Tid Måndag 4 juli kl 15:15 - 16:15

Plats Teaterskeppet, Lilla Matsalen, i Visby hamn


För mer information, se http://www.almedalsveckan.info eller kontakta:

Annika Johannesson, Energiföretagen Sverige, 0734-252564, annika.johannesson@remove-this.energiforetagen.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, 070-662 61 28,anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum