Avfall Sverige bistår i regeringsuppdrag

Avfall Sveriges rådgivare Caroline Steinwig deltar i referensgruppen för Jordbruksverkets regeringsuppdrag Studie för hållbara livsmedel.

–  Jag kommer bland annat att lyfta vikten av världens bästa kretslopp, det mellan matavfall, biogas och biogödsel. Det är en nyckel till en hållbar svensk livsmedelsproduktion, säger Caroline Steinwig.

I uppdraget ingår en sammanställning och analys av pågående arbete inom hållbara livsmedelssystem. Analysen ska definiera begreppet och visa på vilka behov som finns för att uppnå ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Viktigt är att studien inkluderar pågående initiativ inom området både nationellt och internationellt.

Här finns mer information om Jordbruksverkets regeringsuppdrag 


Skriv ut:

Datum