Publik på Almedalen. Foto: Region Gotland

Avfall Sverige bjuder in till två seminarier under Almedalsveckan

Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken?

Hur kan det var cirkulärt att bränna upp något? Är biogas det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi? Hur kan mer plast återvinnas? Och hur kan avfallsmängderna minskas och förebyggas? 

Branschorganisationerna Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten arbetar dagligen med cirkulär ekonomi i praktiken. Organisationernas VDar ställs mot väggen av fyra riksdagsledamöter från olika partier. 

Var?      Högskolan, Cramérgatan 3, sal E30

När?      Måndagen 2 juli kl 10.30-11.30, avslutas med lunchmacka.

Deltar gör Per Grankvist, moderator, och fyra riksdagsledamöter; Åsa Westlund, (s), Lorentz Tovatt, (mp), Maria Malmer Stenergard, (m) och Rickard Nordin, (c)

För mer information: http://program.almedalsveckan.info/49876

Vad händer om vi slutar ta emot plasten?

Många vill minska plasten i avfallet, så även återvinnings-, avfalls- och energibranscherna. Samhället kräver fossilfri el och fjärrvärme men med fossil plast i många produkter, upplagrat i samhället, kan det bli svårt. 

Hittills har vi tagit emot avfall som innehåller plast från hushåll, verksamheter och plast som inte kan materialåtervinnas. Samhället, liksom fjärrvärme- och elkunder, vill ha fossilfri el och värme men med fossil plast i många produkter och upplagrat i samhället finns det utmaningar. Vad händer om anläggningarna redan vid årsskiftet stoppar all plast i avfallet som energiåtervinns genom förbränning? Vad kan vi göra för att få bort plasten ur avfallet? 

Under seminariet diskuteras möjligheter och svårigheter med att minska plasten i avfallet och vilka åtgärder som krävs. 

Var?      S:ta Katarinagatan 6, Klosterlängan vid Stora Torget

När?      Tisdag 3 juli kl 8.00 - 9.00

Deltar gör Mikael Karlsson, Moderator, 2050, Magnus Huss, IKEM, Karolina Brick, Riksbyggen Emelie Hansson, Coop, Stina Bergström, (Mp), Kristina Yngwe, (c), Metta Wiese, Världsnaturfonden WWF samt Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige och Weine Wiqvist, Avfall Sverige. 

För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51938

Dessutom deltar vi i debatt­er om bland annat nedskräpning, plast, förebyggande och återanvändning.

Välkomna! 


Skriv ut:

Datum