Avfall Sverige deltar med experter i två utredningar

Caroline Steinwig och Jenny Westin ska bidra till regeringens utredningar om biogas och giftfri återföring av avloppsslam.

Biogasmarknadsutredningen har fått i uppdrag att analysera biogasens konkurrensvillkor och värdera de nyttor som produktion av biogas bidrar med. Det är en efterlängtad utredning som kan komma att få stora effekter på biogasens framtid och dess möjligheter att bidra till fossilfria transporter.

Avfall Sveriges rådgivare Caroline Steinwig har kallats som expert till utredningen. Hon är miljövetare och har flerårig erfarenhet från biogasbranschen.

– Kretsloppet från matavfall till fordonsgas är ett fantastiskt bra exempel på hur avfall kan nyttjas för att skapa hållbara lösningar. Jag vill bidra till att stärka biogasens ställning och skapa bra villkor för producenterna, säger Caroline Steinwig.

Utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam ska bland annat undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs. Målet är att fosfor från avloppsslam ska återvinnas på ett säkert sätt och i större utsträckning kunna användas i jordbruket. 

Avfall Sveriges rådgivare Jenny Westin kommer att delta i expertgruppen. Jenny är agronom och har engagerat sig i frågan om slam från enskilda avlopp under flera år.

– Det är viktigt att minimera risker för spridning av läkemedel, mikroplaster och andra oönskade ämnen. Men vi måste ha ett helhetsperspektiv och skapa kretslopp där såväl fosfor som andra närings- och mullämnen kan återföras, säger Jenny Westin.

Biogasutredningen ska redovisas senast 3 juni 2019. Utredningen om återföring av avloppsslam ska vara klar den 15 september.

För mer information, kontakta

Caroline Steinwig, rådgivare: 040-35 66 23 caroline.steinwig@avfallsverige.se 

Jenny Westin, rådgivare 070-518 40 45 jenny.westin@avfallsverige.se 


Skriv ut:

Datum