Avfall Sverige enig med statsminister Reinfeldt: Miljön och klimatfrågan är viktig

Vi behöver förstärka våra insatser för att göra något åt miljöproblemen. Vi behöver göra det nu och det krävs att varje individ agerar för att utvecklingen ska vända.

Miljöfrågan kommer högt upp på den politiska agendan. Målet är att minska på klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser.

– Med glädje kan vi konstatera att statsminister Reinfeldt uttrycker stort intresse för miljöfrågor, bland annat för avfallsfrågorna. I intervjuer de senaste dagarna har han visat på vikten av ett högt tekniskt kunnande inom miljö- och avfallsområdet, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

I Sverige har vi ett stort tekniska kunnande inom avfallsområdet. Vi återvinner i mycket hög utsträckning, hela 95 procent återvinns som material eller energi. Detta gör att vi kan ta tillvara det som är värdefullt ur avfallet, utan negativ miljöpåverkan. Ökad tillväxt och ökad konsumtion leder till ökade avfallsmängder. Vi måste bli bättre på att ta tillvara den resurs som avfall faktiskt utgör. Avfall Sverige arbetar med just detta.

– Kommunernas engagemang och infrastruktur bidrar till att avfall blir en resurs i näringslivet och ökar tillväxten, säger Wiqvist.

Materialåtervinning är viktigt ur miljösynpunkt och innebär att vi sparar på naturliga resurser. Speciellt stora blir vinsterna när vi återvinner material som baseras på icke-förnybara resurser, som olja och metall. Genom materialåtervinning sparar vi både den jungfruliga råvaran och energi, vilket i sin tur leder till klimatbesparingar. Ett exempel: 1 ton återvunnet stål sparar inte bara lika mycket jungfruligt material, utan också 1,3 ton koldioxid.

För ytterligare information kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tfn 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, Informationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum