Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Avfall Sverige ingår i delegation för cirkulär ekonomi

Avfall Sveriges VD, Weine Wiqvist har blivit av Regeringen blivit förordnad att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

- Det känns både utmanande och ansvarsfullt att få tilldelat uppdraget att ingå i den nya delegationen. Att förebygga uppkomst av avfall, att återanvända och återvinna är en grundpelare för den cirkulära ekonomin säger Weine Wiqvist.

Det är nödvändigt att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi som kan bidra till de nationella miljömålen, stärka svensk konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till global hållbarhet. Denna omställning kräver innovation och åtgärder hos många olika aktörer i samhället, på olika nivåer och inom olika sakområden och måste utgå från ett livscykelperspektiv

- Jag ser fram emot samarbetet med ordförande och övriga ledamöter i delegationen och hoppas kunna bidra med erfarenheter från kommunägda verksamheter och att det kan att utveckla den cirkulär ekonomi till nytta för samhället i stort, säger Weine Wiqvist.

Om delegationen: 

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ som tillsätts av regeringen i särskild ordning. Delegationen består av åtta ledamöter från företag, organisationer och forskarvärlden samt en ordförande, Åsa Domeij. 

Delegationen ska utarbeta en strategi för arbetet med en omställning till en cirkulär, biobaserad ekonomi. Delegationen ska vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer i syfte att underlätta arbetet och skapa synergier. En referensgrupp kommer att utses, med relevanta aktörer.

Delegationens sekretariat inryms i Tillväxtverkets organisation och är lokaliserat till Malmö och Stockholm. 

Läs mer i Regeringens pressmeddelande


Skriv ut:

Datum