Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reparation. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

– Avfallsmängderna ökar i princip varje år. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi i en rasande takt. Det håller inte i längden. Miljönär-märkningen syftar till att lyfta upp initiativ som görs för ett mer hållbart samhälle, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. Blocket är ju ett mycket bra exempel på en verksamhet som gör just detta.

– På Blocket brinner vi för återanvändning och vi tycker det är ett bra initiativ av Avfall Sverige att lyfta fram verksamheter som både gynnar vår miljö och är bra för den egna plånboken, säger Anna Backe, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Blocket.

– Devisen ”Miljönär-vänlig - bli rik genom att laga, låna och återanvända” talar både till att man kan spara miljön såväl som pengar på att vara Miljönär-vänlig, säger Anna-Carin Gripwall.

Vi återvinner mer än 99 procent av hushållens avfall som energi eller material, problemet är att det genereras för mycket avfall – i snitt ca 460 kg avfall per person och år i Sverige, totalt
4 400 000 ton sopor. Inom EU slänger vi varje år ca 2,5 miljarder ton[1] totalt! Om vi staplar detta motsvarar det en sträcka fem gånger så lång som avståndet mellan jorden och månen.

Blocket har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet genomföra en beräkning på hur mycket koldioxid svenska folket sparar genom handeln på Blocket. Uträkningen visar att vi årligen sparar in 1,6 miljoner ton koldioxid varje år genom att köpa och sälja begagnat. Det är lika mycket som om hela landets vägar stod tomma i en månad.

Läs mer på http://miljönär.se och www.blocket.se/hallbarhetsarbete.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Annette Karlberg, presschef Blocket, tel 076-130 73 00, annette.karlberg@remove-this.blocket.remove-this.se

Blocket: Från lokal prylmarknad i Skåne 1996 till en exportsuccé i över 30 länder 2014 – idag är Blocket, som ägs av mediekoncernen Schibsted, Sveriges största marknadsplats på nätet. Här finns dagligen cirka 600 000 prylar, fordon, jobb och bostäder som annonseras ut och upptäcks av cirka 4 miljoner besökare varje vecka. Värdet av alla annonser 2014 var 467 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 12 procent av Sveriges BNP. Tack vare begagnathandeln på Blocket kan 1,6 miljoner ton växthusgaser undvikas varje år. Det motsvarar som om alla Sveriges vägar stod tomma i över en månad. www.blocket.se

[1]http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00108&plugin=1


Skriv ut:

Datum