Avfall Sverige positiv till regeringens förhandlare på avfallsområdet

Regeringen utser idag en förhandlare inom avfallsområdet. Denne ska försöka få till stånd en samverkanslösning mellan främst producenterna och kommunerna, med fokus på insamling och återvinning av förpackningar och returpapper.

– Vi välkomnar regeringens initiativ för att försöka nå både helhetssyn och samsyn inom avfallsområdet. Detta är något vi arbetat för under lång tid.

– Exempelvis producentansvaret för förpackningar och returpapper har funnits i snart femton år, men är fortfarande behäftat med problem. Problem som inte blivit mindre de senaste åren på grund av bortrationalisering av återvinningsstationer, ändrade sorteringsrutiner och diskussion om så kallade privatimporterade glasflaskor. Detta måste få en lösning som utgår från medborgarnas behov och önskemål att kunna bidra till en bättre miljö genom ökad, enklare och bättre källsortering. Vår utgångspunkt är att i samverkan med förhandlaren och producenterna åstadkomma en långsiktigt hållbar helhetslösning, avslutar Weine Wiqvist.

För mer information kontakta:

VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, 
anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum