Avfall Sverige söker ny VD

Avfall Sveriges nuvarande VD Weine Wiqvist har meddelat att han lämnar sitt uppdrag ungefär vid halvårsskiftet 2019. Styrelsen för Avfall Sverige har därför beslutat påbörja processen för att utse en ny VD. Rekryteringsarbetet sker i samverkan med HRM Affärsutveckling.


- VD-rollen är central inom Avfall Sverige. Utöver att leda och utveckla en mycket kvalificerad kansliorganisation med 18 anställda och 50 miljoner i omsättning är VD branschens främste företrädare och samordnare för utveckling och opinionsbildning till medlemmarnas nytta. Därför vill vi påbörja rekryteringen i god tid, säger Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sverige.


- Förhoppningsvis kan vi hitta sätt att även framgent dra nytta av Weine Wiqvist mångåriga erfarenheter och kompetens för att på olika sätt representera Avfall Sverige, exempelvis i den nya delegationen för cirkulär ekonomi, avslutar Claes Thunblad.


Läs mer på www.hrmab.se/jobb/969-vd-till-avfall-sverige/ 


Skriv ut:

Datum