Avfall Sverige tar plats i internationell styrelse

Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist valdes in i den internationella avfallsorganisationen ISWA:s styrelse vid det senaste årsmötet. Han är sedan tidigare ordförande i Municipal Waste Europe, som är den europeiska avfallsorganisationen för det kommunala renhållningsansvaret.

ISWA:s årsmöte hölls 19–21 september i Novi Sad i Serbien. Organisationens uppdrag är att främja och utveckla hållbar och yrkesmässig avfallshantering över hela världen.  Det sker bland annat genom stöd till utvecklingsländer och tillväxtekonomier, genom att utveckla avfallshanteringen och genom utbildning. ISWA:s styrelse speglar organisationens internationella uppdrag genom representanter från flera olika världsdelar.


Skriv ut:

Datum