Avfall Sverige tar plats i internationell styrelse

ISWA:s årsmöte hålls 19–21 september i Novi Sad i Serbien. Organisationens uppdrag är att främja och utveckla hållbar och yrkesmässig avfallshantering över hela världen. Det sker bland annat genom stöd till utvecklingsländer och tillväxtekonomier, genom att utveckla avfallshanteringen och genom utbildning. ISWA:s styrelse speglar organisationens internationella uppdrag genom representanter från flera olika världsdelar.

 

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se 


Skriv ut:

Datum