Avfall Sverige välkomnar besked: Utredare för flytt av insamlingsansvar klar

I maj meddelade regeringen att ansvaret för den fysiska insamlingen av förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna och att en utredning skulle tillsättas. Uppdraget var att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushållen ska utformas i praktiken. Nu är det alltså klart vem som utsetts till utredare: Mia Torpe, tidigare miljöchef för HSB Riksförbund.

– Vi kommer förstås att samarbeta med utredaren och bidra med goda exempel och erfarenheter från kommuner och omvärlden i övrigt, säger Weine Wiqvist.

– Avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och en tjänst av allmänt intresse. Därför är det naturligt att kommunerna är huvudman för insamling av allt avfall från hushåll, så som regeringen föreslår. Det leder till bättre samordning, smartare transporter, innovativa insamlingssystem, som gör det lättare för hushållen att lämna sitt förpackningsavfall och returpapper. Då ökar återvinningen och frågor om att förebygga avfallets uppkomst och ökad återanvändning kan på ett naturligt sätt infogas, säger Wiqvist.

I praktiken innebär regeringens förslag till ny ansvarsfördelning att kommunerna kommer att samla in avfallet hos hushållen och sedan lämna över det insamlade materialet till producenterna mot en ersättning. Producenterna ska, precis som idag, ansvara för att det insamlade avfallet återvinns på ett korrekt sätt.

Utredaren ska ge förslag på hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen, hon ska föreslå hur tillsynen ska gå till, vilka konsekvenser det förändrade ansvaret får för alla olika parter och också lämna ett författningsförslag som lägger fast regelverket. Uppdraget ska vara slutfört den 31 mars 2016.

För mer information om utredningen, se Regeringens hemsida och Avfall Sveriges hemsida


Skriv ut:

Datum