biogasreaktor

Regeringen satsar på biogas i vårbudgeten, vilket kan bli räddningen för svenska biogasanläggningar som länge har missgynnats av konkurrensen med billigare dansk importgas.

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

– Det är mycket positivt att regeringen hörsammat behovet av omedelbara åtgärder för att utveckla biogasen i Sverige, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Insamling av matavfall som blir till biogas och biogödsel är ett i det närmaste perfekt kretslopp och ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. 

Regeringen ökar stödet till biogasproduktion med 270 miljoner kronor under 2018. Satsningen finns med i vårbudgeten, som presenteras på måndag. Men det är osäkert om det blir något stöd till biogasen även nästa år. 

– Det är det belopp som krävs för att vi ska trygga investeringarna i biogas. Vi breddar det stöd som redan finns för gödsel så att produktionsstödet omfattar fler substrat, också matavfall och slam, säger Gustav Fridolin (MP) i Sydsvenskan.

Tyvärr har importen av utländsk biogas snedvridit konkurrensen och kraftigt försämrat förutsättningarna för svenska anläggningars avsättning för biogas och nya investeringar i anläggningar har lagts på is. Med regeringens nya satsning har biogasen en tydlig framtid, vilket är viktigt för miljö och samhälle i stort.

– Det nya stödet är dock tillfälligt och det som krävs är långsiktigt stabila spelregler. Därför är det angeläget att den av regeringen sedan länge utlovade biogasutredningen om långsiktiga styrmedel kommer igång snarast, så inte utvecklingen bromsas ytterligare, säger Weine Wiqvist.

De ojämlika villkoren har bestått i att den importerade gasen har haft produktionsstöd och svensk biogas haft konsumtionsstöd, vilket betyder att den importerade gasen blivit billigare än den svenskproducerade, som därmed förlorat i konkurrenskraft.

Läs mer om nya satsningen i Sydsvenskan

Se även debattartikel i Aktuell Hållbarhet

Nationell strategi för biogasen

Avfall Sverige, tillsammans med branschkollegor, ett förslag till Nationell biogasstrategi 2.0. Där beskrivs vinsterna med såväl biogas som biogödsel och dessutom presenteras förslag till mål och åtgärder för att säkra en framtida produktion och användning. 

Bakom biogasstrategin står Energigas Sverige, Avfall Sverige och en lång rad företag och verksamheter med ett intresse av det fossilfria drivmedlet och ett gödsel som lämpar sig för ekoodling.

Strategin föreslår ett mål om att 15 TWh biogas ska användas i Sverige år 2030, drygt sju gånger mer än den inhemska produktionen under 2016. Vidare vill aktörerna bakom strategin se jämlika villkor mellan svensk och importerad gas, vilket kräver nya styrmedel.

En första version av förslaget till nationell biogasstrategi presenterades 2015.

– Marknaden för biogas har utvecklats sedan dess. Flytande biogas för tunga transporter och användning inom industri är två nya möjligheter som behöver synliggöras. Sverige har också fått ett nytt klimatpolitiskt ramverk, där biogasen passar som handen i handsken, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

– Biogas och biogödsel är det perfekta kretsloppet och ett lysande exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Men samtidigt som nya biogassatsningar tar form hotas systemet i grunden av en konkurrenssnedvriden biogasimport och oklarhet om de långsiktiga styrmedlen. Här måste till snara och kraftfulla åtgärder, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Strategin innehåller en lång rad förslag, bland annat obligatorisk insamling av organiskt avfall med krav på återvinning av både näringsämnen och energi.

– Strategin är framtagen som inspel till den i budgeten utlovade biogasutredningen – vi vill underlätta för regeringen att ta fram en egen strategi. Men det är också ett kunskapshöjande dokument för både politiker och myndigheter, såväl nationellt som lokalt och regionalt, säger Maria Malmkvist.

Se presentationen av den nya strategin

Ladda ner den nationella biogasstrategin i kortversion

Ladda ner den kompletta versionen av strategin


Skriv ut:

Datum