nedskräpning, plastpåsar i naturen

Avfall Sverige välkomnar skatt på plastbärkassar

En skatt på plastbärkassar är en viktig del i att ytterligare försöka minska förbrukningen av plastbärkassar i Sverige och de miljöproblem i form av nedskräpning och problematik med mikroplast i miljön som de bidrar till, skriver Avfall Sverige i ett remissvar på promemorian Skatt på plastbärkassar. 

- En skatt på plastbärkassar kan bidra till att uppnå cirkulära kretslopp och ligger i linje med EU:s strategi för cirkulär ekonomi. Skatteintäkterna bör läggas på investeringar av olika slag i hållbar utveckling och forskning om miljömässigt hållbara alternativ till plastbärkassar, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Redan 2016 tog Avfall Sverige ställning för en skatt på plastbärkassar i remissvar till Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m (Dnr M2016/01154/Ke).

- Vi välkomnar att Finansdepartementet nu uttalar att plastbärkassar som benämns som ”biologiskt nedbrytbara” inte utgör någon lösning på nedskräpningen utan tvärtom kan öka föroreningarna, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Avfall Sverige anser även att styrmedel bör övervägas som premierar hållbara alternativ till plastbärkassar som ersättning för mycket tunna plastbärkassar för till exempel frukt och grönt. Ett exempel är kommuner bland Avfall Sveriges medlemmar som tillhandahåller matavfallspåsar i papper i livsmedelsbutiker för inköp av frukt och grönt. Påsarna kan sedan används som matavfallspåsar i kommunens insamling av matavfall.  

Du hittar hela remissvaret här


Skriv ut:

Datum