Avfall Sveriges årsmöte 2018 äger rum i Skellefteå 28–30 maj.

Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå 28–30 maj

Höj blicken och var beredd – möt framtiden för svensk avfallshantering

Boka in den 28-30 maj i kalendern – om du inte redan gjort det. Då håller Avfall Sverige årsmöte i samarbete med Skellefteå kommun.

Vi bjuder på ett fullspäckat program på det övergripande temat ”Framtidens avfallshantering”. I en allt snabbare föränderlig tid är det viktigt att analysera omvärlden för att kunna göra rätt saker. Programmets utgångspunkt är Avfall Sveriges strategiprojekt ”Kommunernas roller och ansvar 2025” som nu genomförs. Syftet med projektet är att ta fram ett underlag för medlemmarnas omvärlds- och strategiarbete.

Den 29 maj inleds årsmötet med Avfall Sveriges sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter blir det föredrag och samtal kring olika teman:  

  • Politiken – evolution eller revolution?
  • Demografi, värderingar och livsstil   
  • Fossilfritt, hållbart och cirkulärt  
  • Digitalisering, automation och nya tjänstelogiker
  • Organisation av kommunernas verksamhet

I anslutning till programmet arrangeras den traditionella Avfall Sverige-utställningen där besökarna får ta del av nya tjänster och produkter från ett 40-talet av Avfall Sveriges företagsmedlemmar. Utställningen hålls utomhus i år.

Redan på måndagen, den 28 maj, finns en hel del aktiviteter att välja mellan. Skellefteå kommun erbjuder tre olika studiebesök att välja mellan;

  • Kuusakoskis fragmenteringsanläggning och elektronikåtervinning,
  • Skellefteås biogasanläggning och avfallsanläggning
  • kopparsmältverket Boliden Rönnskär.

Den som vill kan i stället ta en guidad stadsrundtur i Skellefteås gamla trästad.

Den 28 maj anordnas också den speciella nätverksträffen för förtroendevalda. I år är temat ”Kommunal avfallsplanering 2.0 i den cirkulära ekonomin”. Måndagen avslutas med sedvanlig dagen före-träff.

Det kompletta programmet kommer inom kort, men det är redan nu möjligt att anmäla sig till årsmötet på konferens.avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum