Avfall Sveriges Deponihandbok

Sammanfattning: Avfall Sveriges Deponihandbok är en vägledning för personal som arbetar med deponering. Handboken omfattar lagstiftning, tekniska förutsättningar och praktiskt förfarande vid deponering. Handboken är resultatet av en genomgripande uppdatering av tidigare utgåva.

Handboken riktar sig till dig som arbetar administrativt eller strategiskt med deponeringsfrågor, arbetar i den dagliga driften på en deponi eller med miljöfrågor som rör deponering, arbetar med utbildning inom deponering eller är intresserad av tekniska och administrativa frågeställningar som rör deponering.

Deponihandboken är en central del i Avfall Sveriges kunskapsbas. Handboken gör inte anspråk på att vara komplett och belysa allt som rör deponering i Sverige. Den ska utgöra en bra grund både för administrativa och tekniska frågor som rör en deponeringsverksamhet idag och under överskådlig tid.

Deponihandboken har funnits sedan 1996. Den har varit till mycket stor nytta för verksamhetsutövare, driftpersonal, konsulter och många andra med intresse för deponeringsfrågor. Denna utgåva är en reviderad upplaga och utgår i så stor utsträckning som möjligt från informationen i ursprungsversionen.

Jämfört med den förra deponihandboken har denna minskats i omfattning, aktualiserats, blivit mer lättillgänglig och anpassats för fler målgrupper.


Skriv ut:

Datum