Avfall Sveriges höstmöte: Fossilfritt och hållbart är möjligt

Det är möjligt att skapa ett samhälle som är både koldioxidneutralt och resurseffektivt. Det menade flera föreläsare vid Avfall Sveriges höstmöte. Men frågan är om lagstiftarna och medborgarna kommer att hänga med i den positiva utveckling som påbörjats.

Gunvor G Ericsson från Regeringskansliet presenterade de många avfallsfrågor som ligger på regeringens bord. Även om mycket arbete återstår var hon positiv.

– Sverige har alla förutsättningar för att skapa hållbar cirkulär ekonomi, sade hon.

Måns Nilsson från Stockholm Environment Institute menade att samma sak gäller klimatarbetet:

– Sverige är bäst i världen på att skapa fossilfria lösningar, det innebär att vi kan leda ligan.

Han nämnde omställningen av stålindustrin och utvecklingen av bioekonomin som goda exempel som vi kan sprida till omvärlden. Men, tillade han, beteenden måste ändras och människor i gemen är inte redo att ställa om. Därmed är det också tveksamt om politikerna vågar genomdriva de förändringar som krävs.

Att samla in och lagra koldioxid, så kallad CCS, kommer att behövas för att nå regeringens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045, menade Filip Johansson, Chalmers. Kunskapen om hur vi ska göra finns och de stora industrierna förbereder sig.

– Vi kan vara föregångare. Det kommer att bli en gigantisk efterfråga på koldioxidneutrala produkter och tjänster, sade han.

– Men det finns starka intressen i de nuvarande systemen, vilket gör det svårt att skapa de kraftfulla styrmedel som krävs för att kunna genomdriva förändringen.

Kanske finns en lösning i Delegationen för cirkulär ekonomi. En av ledamöterna, Weine Wiqvist, berättade att en analys av de styrmedel som krävs för att skapa ett hållbart näringsliv ingår i deras uppdrag.

Det bjöds flera exempel på hur avfallsbranschen kan bidra till såväl fossilfrihet som resurseffektivitet. Lisa Larsson beskrev Gotlands unika satsning på RTO-teknik för att kunna utvinna energi ur deponigas även med låga metanhalter. Marie Bom från Borås Energi och Miljö berättade om deras klimatbokslut och från Skellefteå och Agneta Lantto Forsgren kom tips om hur man kan jobba med Avfall Sveriges 25/25-mål: de sprider kunskap om hur mängden mat- och restavfall kan minska i samband med utbildning för att få ÅVC-kort till den obemannade återvinningscentralen.

Avfall Sveriges vd, Tony Clark, påminde om de globala utmaningarna kring återvinning på ett mer basalt plan.

– Avfall Sverige får mellan 400 och 500 förfrågningar varje år från omvärlden. De vet precis vilken resa ni har gjort, att bara 0,7 procent av hushållsavfallet idag läggs på deponi. Vi försöker se hur vi kan möta den efterfrågan. För vi kan göra skillnad, inte bara i Sverige utan i världen, sade Tony Clark.

Läs mer om höstmötet i nästa nummer av Avfall och Miljö som kommer den 18 februari.


Skriv ut:

Datum