Avfall Sveriges nya vd tillträder

Som tidigare meddelats har Avfall Sverige utsett en ny vd, Tony Clark. Tony Clark tillträder tjänsten den 1 juli. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd sedan 25 år tillbaka, går i pension.

Tony Clark kommer från en tjänst som ämnesråd på miljö- och energidepartementet och har mångårig erfarenhet inom miljöområdet, bland annat som ansvarig för utvecklingen av svensk och europeisk producentansvarslagstiftning och för system för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Han har också arbetat som ambassadråd och chef för Sveriges miljöteknik- och CSR-center i Peking. Tony är jurist från Lunds universitet.


Skriv ut:

Datum