Avfall Sveriges VD årets opinionsbildare

Weine Wiqvist (bilden) får priset för sitt långsiktiga arbete att förbättra avfallshanteringen generellt i Sverige och inte minst för det långa arbetet med att förändra insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar.

David Schelin för priset för att idogt har fört fram Avfallshanteringens roll i den cirkulära ekonomin.

Så här motiverade juryn utnämningarna:

Att vara en opinionsbildare är att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer, företag och myndigheter i en för opinionsbildaren gynnsam riktning. Och detta stämmer verkligen in på årets vinnare. Årets Pristagare får priset för att de drivit frågor de tror på såväl inom som utanför vår sektor, bland annat under Almedalsveckan. Därför tilldelas priset Årets Opinionsbildare till både Weine Wiqvist och David Schelin, eftersom båda är engagerade med målet att verka för miljön och återvinningens bästa.

Avfall Sverige står bakom titeln Årets förebyggare, som i år tilldelades ReTuna i Eskilstuna, Sveriges första köpcentrum för återbruk av förbrukade saker. Motiveringen lyder: Årets Förebyggare har tagit det här med återanvändning och förebyggande av avfall ett steg längre än vad vi tidigare sett.

Övriga vinnare i de olika kategorierna på årets gala blev:

  • Recyctec. Årets återvinningsanläggning
  • Region Västerbotten, Årets återvinningskommun
  • Kristianstad Renhållning. Årets avfallsbehandlare
  • Philip Eklöf Office Recycling, Årets entreprenör
  • Fågelmyra on Tour, Årets miljöinitiativ
  • Gästrike Återvinnare (Utbildning Internationellt), som fick Årets specialpris

Återvinningsgalan arrangeras av Recycling i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

För mer information:

Kontakta Jon Djerf, Avfall Sverige, Mobil 0705-26 35 27, jon.nilsson-djerf@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

 


Skriv ut:

Datum