Avfall Sveriges VD knyts till Lunds universitet

Lunds Universitet har tilldelat Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, en adjungerad tjänst som lärare/forskare inom ämnesområdet ”Circular Economy Policies” vid Internationella miljöinstitutet – Internationell Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE som är en avdelning inom universitet. 

Weine Wiqvist kommer att på deltid arbeta med forskningsuppdrag, handledning och undervisning i nära samarbete med institutets forskare och studenter.   

- Vi välkomnar Weine Wiqvist till teamet inom IIIEE. Hans omfattande erfarenheter och stora nätverk kommer påtagligt att berika våra aktiviteter, säger professor Per Mickwitz, direktör för IIIEE.

- Jag gläder mig åt det nya uppdraget. Jag ser fram emot att fördjupa samverkan mellan akademin och branschen som helhet i den transformation som nu sker inom den cirkulära ekonomin. Forskning och utbildning är nyckeln för att ta nya steg framåt. Detta nya uppdrag berikar på ett positivt sätt det dagliga arbetet som VD för Avfall Sverige, säger Weine Wiqvist.


Skriv ut:

Datum