Avfall Web öppet för inmatning

Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2017 års avfallsstatistik och håller öppet till och med 15 april 2018. 

Flera organisationer, till exempel kommunala bolag, har hand om avfallshanteringen för flera kommuner. För att slippa logga in för varje kommun vid inmatning av uppgifter har en ny funktion utvecklats. Den gör det möjligt att administrera flera kommuner från ett konto och därmed endast behöva EN inloggning. Läs mer i Manual för kommundelen som finns för nedladdning i Avfall Web.

Fliken för plockanalyser är omarbetad, bland annat har rimlighetsgränser, för att undvika felinmatningar, införts. Det är även mer fokus på att redovisa nyckeltal uttryckt som kg per hushåll och vecka och inte i procent, som i vissa fall kan vara missvisande.

Inloggning sker vfrån www.avfallweb.se

Grundkurs Avfall Web

Vill du lära dig mer om Avfall Web rekommenderas den interaktiva handboken som finns tillgänglig direkt från Avfall Web och grundkursen i Avfall Web som genomförs den 8 mars i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om inloggning eller registrering och användning av Avfall Web kontakta Jenny Westin, 040-35 66 15 eller jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

 


Skriv ut:

Datum