Avfallsfrågor bevakas i fler forum

Två av Avfall Sveriges rådgivare har tagit plats i externa organisationer för att bidra med sina erfarenheter.

Johan Fagerqvist blir ledamot i Avfallsnämnden vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Han ersätter Jessica Christiansen, också Avfall Sverige, som nu kommer att fokusera på utvecklingsfrågorna. Nämnden ger Strålskyddsmyndigheten råd i frågor som rör avfalls­hantering, regler och före­skrifter samt ger råd inför större beslut och yttranden.

Läs mer om Avfallsnämnden

Caroline Steinwig är invald i programkommittén för det nationella kompetenscentrumet Biogas Research Center (BRC) vid Linköpings universitet. Programkommittén leder det strategiska arbetet och följer upp verksamheten i BRC . I samband med en årlig granskning av forskningens inriktning och kvalitet prioriterar programkommittén det kommande årets forskningsverksamhet som ett underlag för rektorns beslut om projektfinansiering. Programkommittén utses av rektorn vid Linköpings universitet och består av representation från Linköpings universitet (inklusive ordföranden), deltagande parter och Energimyndigheten.

Läs mer om Biogas Research Center


Skriv ut:

Datum