Avfallsplanering i andra länder – vägledning vid svensk medverkan

Det finns ett växande intresse från svensk sida för miljöteknikexport på avfallsområdet, även för mjuka frågor som exempelvis avfallsplanering. Avfall Sverige har därför tagit fram en vägledning* för svenskar som fått i uppdrag att arbeta med avfallsplanering i andra länder.

Sverige har ett gott rykte i världen. Att som svensk komma till ett annat land för att bidra med kunskap till deras arbete med att utveckla sin avfallshantering innebär ofta att mötas av stora förväntningar. De kan vara positiva men många möter också föreställningen att de ska producera avfallsplanen åt det mottagande landet eller regionen. Men om planen ska ge ett hållbart resultat måste den bygga på ett lokalt engagemang. Det är viktigt att tidigt skapa förståelse för detta.

Vägledningen är sammanställd utifrån insamlade erfarenheter från personer som varit aktiva i avfallsplaneprojekt och andra avfallsrelaterade projekt i andra länder. Ett råd som framför allt lyfts fram är att man i ett avfallsplaneringsprojekt i ett annat land måste lägga stor vikt vid att inledningsvis skapa kontakter och relationer. Det måste vara rätt personer ur flera perspektiv, som ska arbeta med projektet. Eftersom resultatet av arbetet är beroende av personer från olika kulturer är det viktigt att överenskommelser dokumenteras. Det hjälper till att identifiera och undvika missförstånd.

Avfall Sverige har under nästan tre år finansierat en satsning på miljöteknikexport inom avfallsområdet. Dessvärre kommer satsningen nu att avvecklas, trots att behovet är stort och tjänsterna efterfrågade. En av förutsättningarna för att fortsätta satsningen har varit att efterhand finna andra aktörer, främst staten, för att finansiera en mer långsiktig satsning. Satsningen tycks dock inte passa in i det svenska stödsystemet för miljöteknik och måste därför avvecklas.

*U2014:11 ”Avfallsplanering i andra länder. Vägledning vid svensk medverkan”

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, mobil 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se 


Skriv ut:

Datum