Avfallstrenden 2009: Mängderna planar ut efter flera års kraftig ökning

2008 uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till 4 731 650 ton, det är en liten ökning på 0,3 procent jämfört med 2007. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk upphov till 511,2 kg avfall per år. Siffran är lägre än tidigare år vilket beror på att folkmängden har ökat.

De senaste åren har avfallsmängden ökat med cirka 3-4 procent varje år. Att ökningen nu planat ut är en trolig följd av lågkonjunkturen. Minskad konsumtion leder till minskade mängder avfall.

- Den övergripande politiken i EU och i Sverige går ut på att avfallsmängden ska minska. Att avfallsmängden nu inte ökat beror på lågkonjunkturen och visar att det finns ett tydligt samband mellan konjunktur, konsumtion och sopmängd, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Det har inte skett några stora skillnader i fördelningen mellan behandlingsmetoder de senaste åren. 97 procent av hushållsavfallet återvinns, endast 3 procent deponeras. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med 2007.

Materialåtervinning har sjunkit något och utgör nu 35 procent, medan förbränning med energiutvinning har ökat och nu utgör 48,5 procent. Biologisk behandling har också ökat och står för 12,6 procent.

Det farliga avfallet utgör samma andel som tidigare, 0,9 procent. 43 320 ton farligt avfall samlades in från hushållen förra året. Av detta utgör impregnerat virke nära hälften, 21 380 ton. Det är en fraktion som ökat kraftigt de senaste åren.

För mer information kontakta: 

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige

Mobiltel. 0708-93 15 99

weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige

Mobiltel. 070-662 61 28

anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum