Avfallstrenden 2017 visar minskade avfallsmängder

Materialåtervinningen minskade, bland annat till följd av minskad mängd konstruktionsmaterial. Det är material som kan bestå av tegelpannor, glasull eller trasiga keramikkrukor till exempel.Minskningen var 53 000 ton, 25 procent, från 2015 till 2016. Vi har sett en del variationer i mängderna mellan åren. Även mängden returpapper minskade vilket är en stadig trend som beror på att vi köper färre tidningar. Från 2015 till 2016 minskade returpapper med 24 000 ton, en minskning med 8 procent.

Insamlingen av metallförpackningar minskade med 2 300 ton, en minskning med 7 procent. Däremot ökade insamlingen av plastförpackningar med 35 procent, 23 000 ton, och glasförpackningar ökade med 7 procent, 15 000 ton.

Energiåtervinningen minskade med 1 procent medan biologisk återvinning ökade med 4 procent. Insamlingen av matavfall till rötning har ökat kraftigt de senaste åren, med hela 174 procent från 2010 till 2016.

– Det är glädjande att insamlingen av matavfall har ökat kraftigt, men också materialåtervinningen behöver öka. Vad som krävs nu är en bättre och mer bekväm ordning genom att överlåta ansvaret för insamling även av förpackningar och returpapper till kommunerna. Precis som för annat hushållsavfall, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en kommentar till den nya statistiken.

– För att nå högt ställda mål för matavfallsinsamling behövs också krav på obligatorisk insamling av matavfall från både hushåll och verksamheter, säger Wiqvist.

För mer information kontakta

Jenny Westin, rådgivare för statistik och avfallstaxor, 070-518 40 45, jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

www.avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum