Datum

Beräkning av kostnader för avslutning och efterbehandling av deponier