förpackningar av plast

Bidrag för standardisering av plaståtervinning

Naturvårdsverket har beslutat om ett bidrag till SIS, Swedish Standards Institute, på 800 000 kronor för etablering av ett ISO-sekretariat för utveckling av standarder för plaståtervinning, och för utveckling av ett standardförslag inom området. 

Naturvårdsverket och SIS, Swedish Standards Institute, vill verka för en internationell utveckling mot ökad materialåtervinning av plast utan att detta leder till spridning av miljö- eller hälsoskadliga effekter. Ökad och säker materialåtervinning av plast kan vara ett medel för ökad resurshushållning, minskad nedskräpning och även för att minska spridningen av mikroplast, både lokalt och globalt.

Det finns en rad produktstandarder med miljöinriktning, och även flera standarder för plastprodukter. Men det finns för tillfället väldigt få standarder i EU (CEN) och globalt (ISO) inom området materialåtervunnen plast.

– Det är mycket bra att Sverige tar en aktiv roll i detta genom att ta på sig ansvaret för sekretariatet för en global standard. Det kommer att bidra till utvecklingen av hållbar plaståtervinning, men också öka Sveriges möjligheter att utveckla den redan starka kompetensen på området, säger Jon Nilsson Djerf, rådgivare  på Avfall Sverige, som också deltar i arbetet kring standarden.

Även på nordisk nivå är plast i fokus. Norges tidigare klimat- och miljöminister Tine Sundtoft föreslår i en ny rapport att de nordiska länderna bör etablera ett forum för att hållbarhetssäkra plasten och stärka den cirkulära ekonomin. Återanvändningsgraden för plast är i dag relativt låg i alla de nordiska länderna och 700 000 ton plast bränns eller deponeras årligen i regionen. 

Rapporten "De nordiska länderna i den gröna omställningen – mer än grannar" är ett beställningsverk av de nordiska miljö- och klimatministrarna och baserar sig på närmare 120 samtal som Sundtoft fört med politiker, tjänstemän, miljöorganisationer och representanter för näringslivet såväl i Norden som internationellt.

Läs mer om Naturvårdverkets bidrag till SIS

Läs mer om det nordiska samarbetet om plast


Skriv ut:

Datum