Biogastankning

Biogas stödjs i budgeten

Regeringen förlänger biogasstödet genom att tillföra 100 miljoner kronor under 2019. Det framkom då kommande satsningar på landsbygden presenterades under torsdagen. 

Hela budgeten läggs fram den 18 september, och först då får vi också veta vilka premisserna kring stödet är. Klart är att det gäller framtida produktion och distribution av biogas. Vidare ska ändringar göras i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel. Även om ambitionen är att lagändringen ska vara på plats före årsskiftet, kan det innebära sent utbetalda stöd, eller att det dröjer in på 2020. 

– Vi är glada att regeringen inte glömt bort biogasen i årets budget, men beloppet förefaller vara betydligt lägre än tidigare år. Så länge vi inte har jämlika villkor gentemot naturgas eller mot importerad biogas måste den inhemska produktion och distributionen stöttas. Annars riskeras såväl det fossilfria drivmedlet som den hållbara biogödseln att slås ut, säger Tony Clark, Avfall Sveriges vd.

Avfall Sverige återkommer med mer information så snart den finns tillgänglig.


Skriv ut:

Datum