biogasreaktor

Genom biogasproduktionen blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Biogasen har hamnat i kläm

Med biogas blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. Men endast en tredjedel av biogasens potential utnyttjas i Sverige i dag, och utan den klarar vi inte målen om fossilfrihet. Det skriver en rad branschföreträdare inom ramen för Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Ny Teknik.

– Biogasen har kommit i kläm mellan biodieseln och elektrifieringen av bilar. Enligt flera studier uppskattas den avfallsbaserade biogaspotentialen i Sverige till minst 7 TWh men produktionen i dag sträcker sig endast till knappt en tredjedel.

– Problemet är att nuvarande styrmedel inte är tillräckligt effektiva för att bidra till ökad efterfrågan. Frågan är hur biogasen ska användas för att skapa störst samhällsnytta, hur vi får till ökad efterfrågan inom fler sektorer i samhället och fler investeringar i nya biogasanläggningar, skriver de vidare.

Läs hela debattartikeln


Skriv ut:

Datum