Bjussa och Resterkocken utsedda till årets avfallsminskare

För nionde året i rad anordnades EU-projektet Europa Minskar Avfallet-veckan 18–26 november 2017. Projektet uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i Europa. När veckan var slut hade över 13 000 aktiviteter arrangerats. Nu har Sveriges bästa avfallsminskande aktiviteter i två olika kategorier utsetts.

Sysavs ”Resterkocken” är det ena bidraget som valts ut till att representera Sverige i tävlingen. Resterkocken är en tävling som riktat sig till barn och ungdomar i årskurs 4-9 i södra Skåne och gick ut på att dela sitt bästa matrest-recept som bild, film eller text på resterkocken.se. Tävlingen väckte stort engagemang bland skånska elever.

Sammanlagt 109 recept anmäldes till tävlingen som varade under sex veckor och avslutades under Europa Minskar Avfallet-veckan.

Det andra svenska bidraget är bjussa.se, en sajt som vänder sig till privatpersoner. Bjussa presenterar sig själva som ”en gratis bortskänkessajt”. Den har cirka 100 000 besök varje månad och 85 procent av det som annonseras ut blir bortskänkt.

Nästa steg blir EWWR Awards, som hålls under våren 2018. Tillsammans med vinnare från andra EU-länder kommer de svenska aktiviteterna att tävla om titeln Europas bästa projekt.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Syftet är också att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Den 18-26 november hölls 2017 års upplaga, med klimatsmarta aktiviteter över hela Sverige.

För mer information om ”Europa minskar avfallet”, kontakta Anna-Carin Gripwall,
kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum